Su ve toprak kaynakları konusunda ülke ihtiyaçlarına cevap verecek araştırmalar ve projeler yürütmek, çağdaş bilgi ve teknolojinin gerektirdiği laboratuvar hizmetlerinde bulunmak, akademik ve bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alacak kişilerin en son bilgilerle donanımlarını sağlamak için eğitim, seminer ve kurs gibi faaliyetlere ağırlık vermek, elde edilen bilgi birikimlerinin öğrencilere aktarılmasını sağlamak, ülkenin su ve toprak kullanımı politikalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktır.